Als je kijkt door het venster van Facebook en Instagram, dan zie je vaak de paper doll perfecte plaatjes die mensen rondsturen van hun leven, hoewel ons echte gezicht soms plotseling opduikt – tot ons afgrijzen!


If you look through the looking glass of Facebook and Instagram, you often see the paper doll perfect pictures people send around of their lives, although sometimes our real face suddenly pops up – to our horror!