Rouw

Langzamerhand begrijp ik beter hoe dat gaat: rouwen. Het achter je laten van de alledaagse werkelijkheid. Het diep, dieper en nog dieper naar binnen gaan. Het steeds geen vaste grond onder je voeten vinden. Tot je niet dieper kunt gaan. En dan de terugweg vinden en weten dat die niet stijl omhoog gaat maar dat je weer zult vallen en weer op zult staan.

En steeds meer het besef dat onze werelden nooit meer bij elkaar zullen komen. Jij daar en ik hier en tien keer tien werelden er tussen.

Gradually I understand better how it works: grieving. Leaving everyday reality behind. Going deep, deeper and deeper inside. Not finding solid ground under your feet. Until you can’t go any deeper. And then find your way back and know that it won’t go up steeply but that you will fall again and get up again and again.

And more and more the realization that our worlds will never come together again. You there and me here and ten times ten worlds in between.