Flox den Hartog Jager

Artist Statement

Nieuws

Ze hadden staarten als schorpioenen

Mijn werk bestaat uit verschillende lagen. Ik maak gebruik van zeefdrukken, resisttechnieken, monoprinten met acrylverf en inkten om een ondergrond te verkrijgen. Daarna snijd en knip ik stukken stof en naai deze met de hand weer aan of op elkaar. Tot slot ‘teken’ ik erop met hand- en machineborduurwerk.  Ondanks het feit dat mijn borduurwerk niet lief te noemen is wordt het strak grafische beeld dat met zeefdrukken en monoprinten is verkregen er toch door verzacht. Het  krijgt een zweem van het organische en de tactiliteit, die textiel toch al heeft wordt verder benadrukt. Mijn werken ontstaan  in meditatief  proces van  snijden en knippen, samenstellen en herstellen, versieren in rythme en herhaling en mogen met recht slow art worden genoemd.

Inspiratiebron voor mijn werk is het menselijk leven en mythen, legenden, verhalen en symbolen, die het leven duiden, ook al is het maar met een knipoog. Dat heeft recent geleid tot drie series: Voormoeders, Engelen en Apocalyps.

[ A p o c a l y p s ]

De Apocalyps is een heftig verhaal over de grote katharsis die voorafgaat aan de komst van het nieuwe Jeruzalem, het nieuwe begin. Inspiratiebron voor de serie Apocalyps zijn de illustraties, die de 9e eeuwse Spaanse monnik Beatus maakte bij zijn vertelling van het verhaal van de Apocalyps.

[ V o o r m o e d e r s ]

De serie genaamd Voormoeders gaat over de vrouwen uit mijn familie, waarvan ik tot mijn verrassing niet alleen de namen ken, maar ook beeld heb. Hoe verder ik echter terug ga in de geschiedenis, hoe minder ik van deze vrouwen weet. Wat waren het voor vrouwen? Waren ze lief, aardig, waardig, streng, sterk, geleerd, ziekelijk, goede echtgenotes, warme moeders?

[ E n g e l e n ]

Aan de serie Engelen begon ik toen ik bezig was met het thema de Nacht. Nadenkend over bijzondere nachten kwam ik bij de zes (sic!) nachten die volgden op de zeven dagen van de schepping. Wat gebeurde er in die nachten?