Zoeken naar vorm

Ruimtelijke vormen zijn niet het makkelijkst om met textiel te maken, maar het kan wel – zonder extra steun. Door de kleuren kan ik alleen zeggen dat ze duidelijk gemaakt zijn in mijn groene moederland.

Spatial forms are not the easiest to make with textiles, but it is possible – without extra support. By the colors I can only say that they are clearly made in my green motherland.