Onderwereld/Hades

Al een tijd leef ik met een voet in de bovenwereld en met een voet in de onderwereld gelijk Persephone, die door Hades, de god van de onderwereld geschaakt werd. Omdat haar moeder Demeter gek werd van verdriet liet Hades toe dat Persephone  in de bovenwereld leefde gedurende de helft van het jaar, waarna ze weer naar de onderwereld zou verdwijnen voor de andere helft.

Orpheus was niet zo gelukkig, want hoewel hij toestemming kreeg om zijn Euridyce uit de onderwereld te halen, mits hij niet om keek zolang hij niet terug was in de bovenwereld, kon hij die spanning niet aan en verdween ze weer in de diepte.

For some time I have lived with one foot in the upper world and one foot in the underworld like Persephone, who was raped by Hades, the god of the underworld. Because her mother Demeter was mad with grief, Hades allowed Persephone to live in the upper world for half of the year, after which she would disappear to the underworld for the other half.

Orpheus was not so fortunate, for although he was allowed to take his Euridyce out of the underworld, provided he did not look back until he was back in the upper world, he couldn’t handle that tension after which she again disappeared into the depths.

Persephone