When did man or woman for that matter become human is the question Flox den Hartog Jager tries to answer in her work “The Apple”, consisting of four pannels that display the most important moments of Genesis: the birth of Adam, the birth of Eve, the tree. But it is by eating the apple, picked by Eve, that man became human – it is the apple that gave the knowledge of right and wrong. He/she better make good use of this knowledge, this human.

The apple

The animals [not finished yet]

Wanneer werd de mens werkelijk mens, is de vraag die ik me gesteld heb in het werk “De appel”. Het werk bestaat uit vier panelen, die de belangrijkste gebeurtenissen uit de Genesis vertegenwoordigen: de geboorte van Adam, de geboorte van Eva, de boom. Maar pas door het eten van de appel, geplukt door Eva, werd de mens  mens. Want door het eten van de appel krijgt de mens kennis van goed en kwaad en dat is waardoor de mens zich onderscheidt van het dier. Laat hij/zij deze kennis goed gebruiken, deze mens.