Tentoonstelling/ Exhibition Kerkje Breede 2018

Voor de solotentoonstelling als onderdeel van het Quiltfestival Noord Groningen in het hoge noorden van Groningen in het kleine, lichte kerkje van Breede in 2018 selecteerde ik beelden die goed in zo’n kerkje passen. Beelden van engelen en duivels kwamen voorbij, maar voor mij persoonlijk had het grote werk Stairway to Heaven, dat zo mooi uitkwam op de witte muur de meeste betekenis.
Helaas kon ik door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn bij de tentoonstelling, maar ik voelde me door de hulp die ik van ieder kreeg op handen gedragen.

For the solo exhibition as part of the Quilt Festival North Groningen in the far north of Groningen in the small, light church of Breede in 2018, I selected images that fit well in such a beautiful church. Images of angels and devils passed by, but for me personally the great work Stairway to Heaven, which stood out so beautifully on the white wall, had the most meaning. Unfortunately, due to personal circumstances, I was unable to attend the exhibition, but I felt loved by the help I received from everyone.