Adam and me

Adam and me gaat over het paradijs dat wij samen schiepen en verloren.

Adam and me is about the paradise we created and lost.