De Engelen van de Apocalyps

Terwijl ik onlangs bezig was met de Apocalyps kwam ik natuurlijk ook weer engelen tegen. In tegenstelling tot de engelen van de schepping zijn deze engelen lang niet altijd lief en liefhebbend.

Recently I am working at the Apocalyps theme. This theme is a source of inspiration for quite different angels than the ones of the creation.